Aloe Life®
- Tester och studier

Antalet Aloe Vera produkter ökar då resultaten från studier påvisar en positiv effekt inom flera områden. Forskningen och utvecklingen skapar ständigt nya användningsområden inte minst för Aloe Vera i medicinskt syfte.

Är då all Aloe Vera som säljs densamma? Nej, det skiljer oerhört mycket i kvalitet och innehåll mellan olika råvaror beroende bland annat förväxling av arter, del av växten som används, växtplats, tillverkningsmetod, tillsatser etc. Fördjupad kunskap krävs för att avgöra råvarans kvalitet och lämpligt användningsområde. Vissa råvaror som kan vara lämpliga i en kosmetisk produkt kan vara rent olämplig för annat bruk.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om Aloe Vera och dess användningsområden.