Aloe Life®
- IASC, International Aloe Science Council

IASC står för International Aloe Science Council och är en samarbets- och kontrollorganisation för att dels skydda konsumenternas intresse, dels utgöra en kvalitetscertifiering som garanterar en viss minimikvalitet på den Aloe Vera som marknadsförs ut över världen.

Aloe Life® använder endast IASC certifierad råvara.

Aloe AB IASC Member
Aloe Life AVFD200 IASC

Läs mer på:
www.iasc.org